torsdag den 3. november 2011

Klar besked

UD

af Jens Haarup Mortensen den 25. oktober 2011 kl. 11:04
Ordet er vort kød og kendes ordet ikke for sin hjertesande ret i pågældende land med sin befolkning, sit modersmål, så er der ingen retsudvikling. Eller med andre ord: DE MENNESKER DER IKKE KENDER DANSK HJERTERET ER EN TRUSSEL MOD DANSKERNES LIV OG SAMFUNDSUDVIKLING. OG VIDERE DERMED EN TRUSSEL MOD VORT GODE FORHOLD TIL NABOLANDE OG SAMHANDELEN MED ATTER ANDRE. - Dansk lov og ret udgår ikke fra jødesvinenes vanrøgt af menneskelivet på jord ved deres misbrug af skriften - jøder underkender per omskæring at der skulle findes guddommelig, åbenbaren sandhed og sandselighed, der ikke handler om skrift, dermed idealisme. Det betyder at det jødiske folk altid har kneppet i satans navn og undertrykt kvinders ligeværdige ret til livets hjerte. - Dansk lov og retsudvikling er heller ikke underlagt det romersk-katolske kirkesystem, herunder Universitets-systemerne - latinspasserne, der ikke har fattet, hvad latinlegemet bruges til. Endeligt er danskerne og dermed dansk lov og retsudvikling per ytringsfrihed i oplysningstrolig forstand KRAFTSTEJLME EJHELLER UNDERLAGT SLIM ISLAM.

JHM